Můj terapeutický přístup vychází především z daseinsanalytické psychoterapie.

Daseinsanalytická psychoterapie je založená na vztahu klienta s terapeutem, který se zde nazývá setkáním. Daseinsanalytický terapeut není expert, je průvodcem klienta na jeho cestě k větší autenticitě, k jeho sebenaplnění. Terapeut klienta akceptuje, respektuje, podporuje, zdůrazňuje jedinečnost a neopakovatelnost osobnosti klienta. Terapeut své postupy pečlivě neplánuje, využívá intuice. Cílem terapie je pochopení a nalezení svých možností, a tím plného naplnění vlastního autentického bytí.