CO NABÍZÍM

Podpůrná psychoterapie

Podpůrná psychoterapie se zaměřuje na akutní zvládnutí náročné psychické situace. Bývá kratší, nemusí být pravidelná, domlouvá se podle potřeb klienta.

Individuální psychoterapie

Je pravidelná, probíhá 1x týdně. Cílem je zvládnutí, překonání určité psychické obtíže, problému. 


S čím se na mě můžete obrátit?

problémy v mezilidských vztazích

psychické problémy: deprese, úzkosti, fobie

krize, náročné životní situace

psychosomatické obtíže

problémy s vnímáním sama sebe, sebehodnotou, sebepřijetím


Co vás čeká?

Společně se domluvíme na úvodním setkání, které trvá 50 minut. Zde je prostor pro to říci si, s čím přicházíte, co očekáváte, čeho chcete dosáhnout, zodpovědět otázky ohledně průběhu psychoterapie.

Psychoterapie probíhá většinou 1x týdně 50 minut. 


Jak mě můžete zkontaktovat?

telefonicky:  +420 777 592 037

emailem:  peslovaveronika@gmail.com

přes kontaktní formulář: